EKONOMI

 • Bokföring
 • Bokslut
 • Löner
 • Fakturering
 • Reskontra
 • Deklarationer för företag och för privatpersoner.
 • Bidragsansökningar
 • Lagfartsansökningar
 • Aktieägaravtal
 • Andra avtalsärenden
 • övr. administrativa tjänster
 • Rådgivning och Mentorskap
 • Upprättande av affärsplan, budget, marknadsundersökningar m.m.
 • Registrering och ansökningar hos olika myndigheter
 • Bouppteckningar
 • Företagsetableringar
 • Företagsutveckling
FÖRETAGSUPPGIFTER
Centralgatan 31D
919 31 ÅSELE

0941-109 37
070-217 09 67

info@maggans.se
www.maggans.se

orgnr: 556665-2615
MAGGANS
Margareta Hansson
Johan Scherdin
VIKTIGA LÄNKAR
www.skatteverket.se
www.bolagsverket.se
www.verksamt.se
www.arbetsformedlingen.se